top of page

YÖNETİCİLER İÇİN EĞİTİMLER

 • Motivasyon

 • Kararın Psikolojisi

 • Mülakat Teknikleri

 • Performans Değerlendirme ve Geribildirim

 • Duygusal Zeka İle Yönetmek

 • Dar Vakitte Kısa Oyunlar: Yoğun Yöneticiler İçin Motivasyon Uygulamaları

 

Her yönetici, ekibini, iş arkadaşlarını ve müşterilerini daha iyi anlamak; onların duygu ve davranışlarını tahmin etmek ister. Bu eğitimde temel psikoloji kavramları, insan davranışının temelleri ve iş ortamında sıklıkla karşılaşılan psikolojik süreçler aktarılarak yöneticilerin çalışanlarını ve müşterilerini daha iyi anlaması hedeflenmektedir. Bu eğitimler sonrasında yöneticiler; karar verme, otoriteye uyum, onaylama, itiraz etme, eleştirme, takım halinde hareket etme, sorumluluk, iş sonuçlandırma gibi sıklıkla karşılaştıkları süreçleri farklı bir gözle inceleme fırsatı bulacak ve ekiplerinin bu durumlardaki davranışlarını yönetebileceklerdir. 

Bu bölümde yöneticilere yönelik hazırlanmış olan eğitim başlıklarını görebilir ve içerikleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Eğitimlerimizin bazıları:

 • Liderlik Psikolojisi

 • Liderin İlk 90 Günü"

 • Yöneticiler İçin Temel Psikoloji

 • Koçluk Becerileri

 • Ekip Yönetimi

 • Durumsal Liderlik

 

Liderlik Psikolojisi

 

Kimilerine göre doğuştan gelen bir yetenek, kimilerine göre öğrenebilen bir yetkinlik...

Artık günümüzde liderlik teorileri form değiştirirken, her geçen gün iş odaklı liderlik modelleri, insan ve duygu odaklı modellere yerlerini bırakıyor. Liderlerin etkin bir liderlik örneği gösterebilmeleri için de öncelikle özgüven, bağlılık, tutku gibi duygulara sahip olmaları gerekiyor. Tüm dünyada bunları yaşatabilen liderlerin takip edildiğini, hatırlandığını görüyoruz. Bu eğitimde liderde olması gereken temel psikolojik özelliklerin yanısıra liderlerin sıklıkla karşılaştığı temel psiklojik çatışma durumları ele alınacaktır.

Liderin İlk 90 Günü

 

Yeni bir pozisyona atandınız, kendinizi kanıtlamak için 90 gününüz olduğunu biliyor muydunuz?

Araştırmalar gösteriyor ki, yeni bir pozisyondaki ilk 3 ayda yaptıklarınız bu pozisyonda başarılı olup olmayacağınız üzerinde büyük ölçüde etkilidir. İlk aylarda başarılı bir çıkış yakalayamayan yöneticiler, sonraki dönemlerde kendilerini kabul ettirmek ve başarısını korumak için daha fazla zorlanmaktadır. Bu eğitimde, yöneticiler ve yönetici adaylarını yeni görevlerine psikolojik olarak hazırlama ve ilk aylarda yaşamaları muhtemel çatışma ve karmaşayı önceden tanıtmak hedeflenmektedir.

Dar Vakitte Kısa Oyunlar
Yoğun Yöneticiler İçin Motivasyon Uygulamaları

 

Yoğun çalışan yöneticiler ve ekip liderleri için ekiplerine vakit ayırmak başarı için kritik faktörlerden biridir. Yoğunluk arttıkça ekibin daha fazla motivasyon ihtiyacı olur. Halbuki, yöneticinin ekibine ayırabileceği zaman da yoğunlukla ters orantılı olarak azalır.

Bu eğitimde yoğun yöneticiler için, kısa vakit ayırarak ekiplerini motive edebilecekleri çeşitli uygulamalar, oyunlar ve yöntemler anlatılmaktadır.

bottom of page