top of page

sunum becerileri eğitimi

Bu bölümde sunum becerilerini arttırmaya yönelik hazırlanmış olan eğitim başlıklarını görebilir ve içerikleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Eğitimlerimizin bazıları:

  • Sunum Becerileri

  • İleri Sunum Becerileri

  • Eğiticinin Eğitimi

  • Fasilitasyon Becerileri

 

  • Workshop Ve Oturum Yönetimi

  • İleri Powerpoint

  • Sunum Becerileri Koçluğu

  • Etkileyici Sunumlar Hazırlama

Workshop ve Oturum Yönetimi

 

Bu eğitimde, workshop, strateji çalışması, çalıştay, oturum gibi ortamlarda moderasyon becerileri anlatılmaktadır. Workshop tasarımı, kullanılacak araçların seçimi, ajanda yönetimi, katılımcı yönetimi gibi birçok kritik beceriye eğitim içinde yer verilmektedir.

İleri Sunum Becerileri

 

Daha önce sunum becerileri eğitimleri almış, mevcuttan sunum yapma/eğitim verme deneyimi olan kişilerin sunumlarını daha etkili hale getirmeleri ve daha da renklendirmeleri amacıyla tasarlanmış bir eğitimdir. Eğitimde etkileyici sunum tekniklerinin yanısıra , sunumlarda ilgi ve odağı koruma, sınıf yönetimi, zor durumlarda başa çıkma, krizleri yönetme gibi konularda uygulamalar da yaptırılmaktadır.

Sunum Becerileri Koçluğu

 

Bazı bireyler iyi sunum yapamazlar. Genelde bunun altında kişinin korkuları, endişeleri ya da geçmişinden getirdiği inanışlar yatar. Bu eğitimde katılımcıların sunum yaparken nelerde zorlandığına odaklanıp, bu korku ve endişelerini çözmek hedeflenmektedir. Eğitim birebir bireysel danışmanlık şeklinde kurgulanmıştır.

Fasilitasyon Becerileri
 
Bu eğitimde, yeni fikir üretme, problem çözme, takım olma, fikir geliştirme, tanışma gibi çeşitli amaçlarla düzenlenecek çalıştaylarda kullanılabilecek çeşitli yöntemler anlatılmaktadır. Eğitim sonrasında katılımcılar, hangi amaç için ne tür bir çalışma tasarlamaları gerektiğini öğrenmiş ve bu çalışmayı yönetebiliyor olacaklardır.
bottom of page