top of page

simurg anka olabilmek

Anka Kuşu rivayete göre bilgi ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Kuşlar dünyasında ters giden her şeye Anka’nın çözüm bulacağına inanılırmış. Ortalıkta herşey ters gitmeye başladığında ise kuşlar Simurg' un gelmesini ve kendilerini kurtarmasını beklerken Simurg gelmemiş. Birçok kuş hayal kırıklığı yaşamış ve bir süre sonra da ümidini kesmeye başlamış. Derken uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurg'un tüyünü bulduklarını iddia etmişler. Bütün kuşlar toplanmaya ve Simurg'u aramaya ve huzuruna çıkıp kendisinden yardım istemeye karar vermişler. Ancak Simurg'un yuvası uçsuz bucaksız yedi vadinin ötesindeki Kaf Dağı'nın eteklerinde yer alırmış.

Hep birlikte yola çıkan kuşlar zaman geçtikçe birer birer vazgeçmişler ve dökülmeye başlamışlar. 

 

Önce Bülbül geri dönmüş, güle olan aşkını hatırlayıp; 

Papağan o güzelim tüylerini bahane etmiş(oysa tüyleri yüzünden kafese kapatılırmış):

Kartal; yükseklerdeki krallığını bırakamamış;
baykuş yıkıntılarını özlemiş,
balıkçıl kuşu bataklığını.

Yedi vadi üzerinden uçtukça sayıları gittikçe azalmış.
Ve nihayet beş vadiden geçtikten sonra gelen Altıncı Vadi ‘şaşkınlık’ ve sonuncusu Yedinci Vadi ‘yokoluş’ta bütün kuşlar umutlarını yitirmiş… 

Kaf Dağına vardıklarında 30 kuş kalmış geriye sonunda bu sırrı sözcükler dile getirmiş ve Farsça ”Si” 30 demek ”Murg” ise kuş yani Simurg (Anka Kuşu) 30 kuş demek o 30 kuş anlamış ki hepsi Simurg…

Masallara,şiirlere,şarkılara hatta beyaz perdeye konuk olan Anka Kuşu bir dönemin yeniden var oluş,diriliş sembolü...

Rivayette anlatıyor ki kimse Anka’yı uzakta aramasın sabreden ve emek veren herkes aslında kendi Anka Kuşunu yaratıyor.

 

 

Simurg Anka'yı beklemekten vazgeçerek, şaşkınlık ve yokoluşu da yaşadıktan sonra bile uçmayı sürdürerek, kendi küllerimiz üzerinden yeniden doğabilmek için kendimizi yakmadıkça, her birimiz birer Simurg olmayı göze almadıkça bataklığımızda, tüneklerimizde ve kafeslerimizde yaşamaktan kurtulamayacağız.

 

Şimdi kendi gökyüzünde uçma zamanıdır...

bottom of page