top of page

PROFESYONELLER İÇİN EĞİTİMLER

Bu bölümde profesyonellere yönelik hazırlanmış olan eğitim başlıklarını görebilir ve içerikleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Eğitimlerimizin bazıları:

 • Stresle Başa Çıkma Teknikleri

 • Assertiveness- Güvenli Davranış

 • Kişisel Farkındalık

 • Öfke İçimizdeki Canavar

 • Satışçılar İçin Temel Psikoloji

 • Müşteri Psikolojisi

 • Kendi Yaşamının Koçu Ol

 

 • Duygusal Zeka

 • Yöneticiyi Yönetme Sanatı

 • İlişki yönetimi

 • Anne Ben Normal Miyim?

 • Psikolojik İlk Yardım

 • İknanın Psikolojisi

 • Profesyoneller İçin Temel Psikoloji

Stresle Başa Çıkma Teknikleri

 

Tüm psikoloji terimleri arasında belki de en sık kullanılanıdır; stres.

Stres, hayatımızı devam ettirmek için vücudumuzun ürettiği bir savunma mekanizmasıdır. Bu yüzden tememlde zararlı bir süreç değildir. Peki o zaman, stres bizim için bu kadar hayati bir güçken nasıl olup da hayatımızı bu kadar orlaştıran bir hal almıştır? Bu uygulamalı eğitimde stresin ne olduğu, hayatımızı nasıl etkilediği ve ne şekilde stresi yenip olumlu bir güce çevireceğimiz üzerinde durulmakta; stresle başetmek için çeşitli yöntemler paylaşılmaktadır.

Assertiveness -Güvenli Davranış

 

Hiç istemediğiniz birşeyi sadece "hayır" diyemediğiniz için yapmak zorunda kaldığınız oldu mu? Peki , isteklerinizi yalnızca bağırarak dinletebildiğiniz?

Hayatta her bireyin kaçış kapıları vardır. Birşeyler korktuğumuzda , utandığımızda, çekindiğimizde o kapılar hemen oracıkta bizi bekliyordur. O kapıyı her kullanışımızda da korkumuz, utancımız çekincemiz daha da artar. Assertiveness eğitimi sayesinde bireyler kendilerini daha iyi ifade edebilmeyi, isteklerini dahanet dile getirmeyi, yabancı ortamlarda daha rahat davranabilmeyi, başkalarını daha etkin dinleyip anlayabilmeyi öğrenirler.

Kişisel Farkındalık

 

Zihnimiz ve kalbimiz binbir parçaya bölünmüş, her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Yorgunuz, asabiyiz ve gerginiz. Hayatın gürültüsünden birbirimizi göremiyoruz. Bağırıyor fakat sesimizi duyuramıyoruz... Durup dinlenmeliyiz,durup dinlemeliyiz, durup düşünmeliyiz ama durmalıyız önce. Durmalı, durulmalı, durulanmalıyız ve içimize doğru bir yolculuğa çıkmalıyız.

Bu eğitimde, kişinin kendisi ve ilişkilerini keşfetmesi; iş ve özel yaşamda kendisini dış bir göz ile izlemesi ve tanıması hedeflenmektedir.

Öfke İçimizdeki Canavar

 

Öfkeyle kalkan zararla oturur... diye bir atasözümüz vardır.

Öfkeden dolayı kendine , başkalarına , çevrelerine zarar verenler; işten, eşten ayrılalar çok sık duyulmaktadır. Bu seminerde öfkeyi tanıma ve yenmeye dair bilgiler paylaşılacak, öfke kontrolüne yönelik çeşitli yöntemler aktarılacaktır. Eğitimde ayrıca, öfkeli insanlara karşı davranış kalıpları ve öfke patlamalarına maruz kalınması durumları için de öneriler pylaşılacaktır.

Satışçılar İçin Temel Psikoloji

 

İnsanı iyi anlayan , karşındaki kişinin davranışlarını seçebilen, kendi davranışlarının onun üzerindeki etkilerini ölçebilen satışçıların daha başarılı olduğu bilinmektedir.

Bu eğitimde temel psikoloji kavramları ve insan davranışının temelleri aktarılarak, satışçıların kendi satış davranışları ve karşılarındakilerin satın alma davranışını daha iyi anlamaları hedeflenmektedir.

Müşteri Psikolojisi

 

Müşterinin ruh halinden anlamak, onun duygu ve düşüncelerini kavrayıp buna uygun davranabilmek, satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, müşteri hizmetleri gibi birçok alanda başarının anahtarıdır.

Bu eğitimde, satın alma, şikayet etme, firmayı önerme, markaya bağlılık gibi bir çok konuda müşterileri harekete geçiren psikolojik etkenler incelenecek, katılımcılara müşteri davranış ve düşüncelerini daha iyi anlayabilmeleri için bir kılavuz sunulacaktır.

Duygusal Zeka 

 

Son dönemde zeka üzerine yapılan çalışmalar, iş hayatı ve sosyal hayatta geleneksel zeka (IQ) düzeyinin başarı için tek başına yeterli olmadığını ortaya koymakta ve Duygusal Zeka (EQ)'nın önemini göstermektedir. Duygusal zeka; geliştirilebilen, öğrenilebilen bir yetkinliktir. Duygusal zekası yüksek olan kişilerin sosyal yaşamlarında daha mutlu, çevreleriyle daha iyi ilişkiler içinde olan, iş hayatında daha başarılı kişiler olduğu bilinmektedir.

Bu eğitimde, duygusal zekanın beş boyutu hakkında katılımcıların bilgi ve beceri kazanmaları ve bu sayede potansiyellerini açığa çıkarmaları hedeflenmektedir.

Yöneticiyi Yönetme Sanatı

 

Düşünce ve fikirlerini iyi ifade eden bireylerin sadece iş hayatında değil, tüm yaşamlarında daha başarılı oldukları bilinmektedir. Özellikle de düşüncenin ifade edileceği kişi yöneticimiz olduğunda çalışanlar bazen yöneticinin isteklerini anlayamamakta, dolayısıyla da kendini iyi ifade edememektedir.

Bu eğitimde çalışanlara yöneticilerin beklentilerini karşılayacak şekilde fikirlerini, raporlarını ve sunumlarını organize etmenin ipuçları aktarılmaktadır.

İlişki Yönetimi

 

İş yaşamı ve kişisel yaşamda mutluluk ve başarı, büyük ölçüde ilişkilerimizi ne kadar sağlıklı yürütebildiğimiz ve yönetebildiğimizle ilişkilidir.

Peki neden bu kadar zordur bir ilişki kurmak ve devam ettirmek. iyi ilişkiler kuran kişiler neleri doğru yapıyor, neleri yapmıyor?

Bu eğitimde katılımcılar bu sorulara cevap arayacak ve ilişkilerini daha iyi yönetebilmek için ipuçlarıyla tanışacaklardır.

Anne Ben Normal Miyim? (Psikolojik Sağlamlık)

 

Hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde psikolojik sıkıntılar yaşar, kendimizi huzursuz, mutsuz hissederiz. Hepimizin bazı takıntıları, korkuları, yaraları vardır.

Peki bunların ne kadar normaldir? Ne zaman bir problem var demektir?

Bu eğitimde psikolojik sağlamlık kavramı çerçevesinde temek psikolojik problemler tanıtılıp, hangi durumlarda profesyonel destek alınması gerektiği anlatılacaktır.

Psikolojik İlk Yardım

 

Hiç bir anda yanınızda ağlamaya başlayan tanıdığınız oldu mu?

Ya da kötü bir haber alan çalışanınıza nasıl davranacağınızı, ne söyleyeceğinizi bilemediğiniz?

Bu eğitimde, yaşadığımız stresli ortamlarda psikolojik ilk yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmek için yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda katılımcıları bilinçlendirmeyi, kişilere psikolojik acil durumlarda yardım becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu eğitim sonrasında katılımcılar, günlük iş hayatında sıklıkla karşılaşılan öfke ve heyecan durumlarında kontrollerini koruma, gerilim ve kriz anlarında kendilerini yönetme becerilerini kazanacaklardır.

İknanın Psikolojisi

 

Bölümlerarası çalışmaların ve işbirliğinin çok olduğu günümüzde iş dünyasında; koltuklar, ünvanlar, otorite değil; ikna gücüne sahip olanlar, fikirlerini daha çabuk kabul ettirmekte, anlaşmalarda başarılı olmakta, daha iyi satmaktadır.

Peki ikna gücümüzü arttırmak için sihirli bir değnek var mıdır?

Davranış bilimleri, insan davranışları ve ihtiyaçlardan yola çıkarak ika gücünü arttırmak için bir reçete sunmaktadır. Bu eğitimde, ikna gücünü arttırmak, etki alanını genişletmek için uygulanabilecek psikolojik prensipler aktarılmaktadır.

Profesyoneller İçin Temel Psikoloji

 

İnsanlar neden üzülür? Neden hayal kırıklığı yaşar? Nasıl unutur? Neden hatırlar? Duygular nereden beslenir?...gibi birçok soruya yanıt insan psikolojisinin temellerinde gizlidir. Etkili bir insan olmak, ilişkilerde daha iyi anlaşılmak, daha iyi anlamak, kendini doğru ifade etmekle başlar. Bunu yapabilmek için de insan psikolojisinin temellerini bilmek çok önemlidir.

Bu eğitimde temel psikoloji kavramları ve insan davranışının temelleri aktarılarak, kişilerin etkili insan olma yolunda kendilerini ve ç.evrelerini daha iyi anlaması hedeflenmektedir.

bottom of page